Optisyenlik Programı

Yönetim

Öğr. Gör. Leyla GÜR URTEKİN

Optisyenlik Programı Başkanı

 

Optisyenlik Programı’nın amacı, öğrencilerimize çağın gerektirdiği mesleki bilgi ve becerileri kazandırmak, bilgilerini problemlerin çözümünde etkin bir biçimde kullanabilen, sorgulayabilen ve yaratıcı niteliklere sahip, ekip çalışmasında başarılı, kendini yenileyebilen, yazılı ve sözlü iletişim becerileri ile donanmış, etik değerlere sahip, girişimci, kültürlü ve çok yönlü bireyler yetiştirmektir. Görme bozukluklarının düzeltilmesi ve giderilmesi için dizayn edilmiş optik gereçleri tedarik eden ve hastaya uygulamasını sağlayabilecek düzeyde eğitim görmüş Yüksekokul mezunu kalifiye sağlık elemanlarını ülkemize kazandırmaktır.

Bu programa YGS-1 puan türünden öğrenci alınmaktadır.

Bu programdan mezun olan öğrenciler “Optisyen” unvanı ile kendi işyerini açabileceği gibi daha önce açılmış veya yeni açılacak olan optik müesseselerde mesul müdürlük yapabilir, Optik lens, çerçeve, Kontakt lens imal eden firmalarda veya Sağlık müdürlükleri, hastaneler, göz poliklinikleri ve benzeri kuruluşlarda optisyen olarak çalışabilirler.

Optisyen olmak isteyenlerin; fizik ve biyoloji konularına, özellikle fiziğin optik (ışık) konusuna ilgi duyan, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, estetiğe önem veren, dikkatli, sabırlı ve sorumluluk sahibi kimseler olması beklenir.

Optisyenlik programımızdan mezun olan öğrencilerimiz gözlükçü dükkanı açabilecek tek yetkili elemanlardır.

Optisyenlik programını başarıyla bitiren mezunlar, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’nda başarılı oldukları takdirde fizik bölümüne dikey geçiş yapabilirler