Optisyenlik Programı

Genel Bilgiler

Program Profili

Optisyenlik programının amacı; gözlükçülük alanında çalışacak elemanları yetiştirmektir. Ayrıca çerçeve ve cam seçim ve montajını yapabilen, işletmenin maliyet hesaplarını ve iş programlarını yapabilen, ürünü pazarlayabilen, genel halk sağlığı bilgisine sahip, girişimci ve kendini yenileyebilen kişiler yetiştirmektir.

İstihdam Olanakları

Bu programdan mezun olan öğrenciler optisyen ünvanı ile kendi optik mağazalarını açabilecekleri gibi,
optisyenlik müesseselerinde mesul müdür olarak da çalışabilirler. Optisyenler gözlük yapan ve satan
işletmelerde görev yaparlar.

Dikey Geçiş Olanakları

Bu programdan mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yolu ile ilgili Fakülteye geçebilirler.